skip to Main Content
93.792.66.37 - 670.32.15.12 - 670.32.19.03 info@contenidorsdalmau.es

A Contenidors Dalmau també tenim un servei de Venda d’Árids i Terres. l transport esta inclós i ho servim en sacs d’1m3 o contenidors de 2mo de 5m3.

Terra Abonada

Fems

Recebo

Sorra Fina i Sauló

Gravilla Cantera

Barreja (Mescla)

Sorra Sta. Colomaz

Si voleu conéixer informació sobre preus podeu contactar amb nosaltres.

Back To Top