skip to Main Content
93.792.66.37 - 670.32.15.12 - 670.32.19.03 info@contenidorsdalmau.es

A Contenidors Dalmau tenim un servei de Lloguer de Contenidors de diverses mides i per a diferents tipus de recollides:

Mini contenidors 2m3

Per a Runes i Terres

Per a Materials Diversos

Per a Runes i Materials Barrejats

Per a Runes, fustes, mobles, etc

Per a Restes de Jardineria

Per a Restes de Jardineria barrejats

Contenidors de 5m3

Per a Runes i Terres

Per a Materials Diversos

Per a Runes i Materials Barrejats

Per a Runes, fustes, mobles, etc

Per a Restes de Jardineria

Per a Restes de Jardineria barrejats

Contenidors de 7m3

Per a Runes i Terres

Per a Materials Diversos

Per a Runes i Materials Barrejats

Per a Runes, fustes, mobles, etc

Per a Restes de Jardineria

Per a Restes de Jardineria barrejats

Si voleu conéixer informació sobre preus podeu contactar amb nosaltres.

Back To Top